A.D. 1973
łączy pokolenia szczawniczan
Jest to data utrwalenia na starych, szpulowych magnetofonach głosu ludzi - świadków kultury, która już nie istnieje, bogactwa, które w dużej części zostało utracone.
Paradoksalnie: rozwinięta technika pozwala nam dziś usłyszeć głos minionych generacji i jednocześnie ta sama technika jest jedną z przyczyn stopniowego odcinania się od korzeni kultury.


A.D. 1973
łączy dwa muzyczne światy
w fascynujący sposób przenikają się: starodawne, przekazywane ustnie przez dziesiątki, a nawet setki lat śpiewy z wysublimowaną i zaskakującą, czasem super nowoczesną sztuką muzyczną XXI wieku.Koncert prapremier 17.10. 2008 r.-relacja: Dziennik Polski

Szczawnicki Chór Kameralny przygotował dla mieszkańców Szczawnicy muzyczną niespodziankę - koncert w kościele św. Wojciecha w Szczawnicy, podczas którego zestawiono 11 pieśni w wykonaniu górali i góralek ze Szczawnicy, nagranych w 1973 roku, oraz tyle samo utworów będących twórczymi transformacjami dokonanymi przez wybitnych kompozytorów. Patronat nad koncertem sprawował "Dziennik Polski".
 
W nagraniu realizowanym w 1973 roku przez grupę badawczą z Katedry Etnomuzykologii KUL wzięło udział 17 osób: górali i góralek. Utwory mają obecnie wartość historyczną, do czasów współczesnych tylko niektóre warianty muzyczne przetrwały w śpiewie. Szczawnicki Chór Kameralny zaprezentował 11 prapremierowych wykonań, z których każde poprzedzone było archiwalnym nagraniem. Program koncertu obejmował pieśni: adwentową, pastorałki, przygodną, pieśni wielkopostne i za zmarłych, pieśń dziadowską i pieśń do Najświętszej Panny. W każdy z okresów liturgicznych wprowadzał słuchaczy Andrzej Dziedzina-Wiwer recytując swoją poezję.

"Jest to projekt całkowicie nowatorski - ocenił dr hab. Antoni Zoła, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu Muzykologii. - Jego autorzy, opierając się na najlepszych doświadczeniach z przeszłości, nawiązują do tych wzorców twórczych inspiracji, które towarzyszyły ideom estetycznym F. Chopina, K. Szymanowskiego, B. Bartoka i innych wybitnych twórców europejskiej kultury muzycznej, zafascynowanych jej lokalnymi tradycjami. Zadeklarowana w opisie projektu konfrontacja archiwalnych materiałów oryginalnych z ich twórczą transformacją dokonaną przez znakomitych kompozytorów stwarza niepowtarzalną okazję do głębokiej refleksji nad współczesną recepcją kultury tradycyjnej".

Koncert wsparli finansowo: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, Uzdrowisko Szczawnica SA i spółka Thermaleo z prezesem Krzysztofem Mańkowskim, Grupa  PePe z Rabki-Zdroju. (TEZ)

Autor: "Dziennik Polski" 2008-10-20
Pieśni nabożne i inne formy śpiewów religijnych przekazywane w Szczawnicy z pokolenia na pokolenie zostały utrwalone przez etnografów dosłownie w ostatniej chwili. Generacje, w których najważniejszym i jedynym sposobem zachowania tradycji był przekaz ustny, rodziny wielopokoleniowe, w których śpiewano codziennie przy pracach domowych, obrządku i w polu, w których dzieci od kołyski słuchały starodawnych melodii dziadków i wśród nich wzrastały, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły ustępować rocznikom ery środków masowego przekazu.   Szczawnicki Chór Kameralny zaprosił do współpracy wybitnych współczesnych kompozytorów polskich. Stranskrybowane i umieszczone na nośnikach cyfrowych melodie zostały przesłane twórcom, aby zainspirowali się nimi przy tworzeniu chóralnych kompozycji wielogłosowych.
Zaproszenie przyjęli:
Andrzej Koszewski, Andrzej Nikodemowicz , Romuald Twardowski, Juliusz Łuciuk, Marek Jasiński i Krzesimir Dębski.
Projekt Szczawnica 1973 – muzyczne odkrycia zakłada zestawienie oryginalnej, prostej melodii i jej dźwiękowej metamorfozy dokonanej w twórczym umyśle kompozytora. Stwarza to okazję, aby zrozumieć w jaki sposób artysta dobiera środki i techniki, jakimi drogami przekazuje odbiorcy wszelkie asocjacje (skojarzenia) i impresje (wrażenia) związane z melodią i tekstem danej pieśni. Zawsze są to zabiegi bardzo dokładnie przemyślane.
   facebook
projekt graficzny:
Realizacja: TeamSolution.pl