Idea, cele

Głównym celem zespółu jest uprawianie sztuki chóralnej według
najlepszych tradycji i propagowanie jej w różnorodny sposób.

Realizujemy międzynarodowe projekty artystyczno-edukacyjne.
Dbamy o wysoki poziom promocji naszych przedsięwzięć.
Chcemy dotrzeć do  szerokiego grona odbiorców.
Działamy na rzecz dobra publicznego.


Zespół,  poprzez dyscyplinę, pełną zaangażowania pracę
nad emisją głosu i jakością dźwięku pogłębia  jednocześnie rozumienie
różnorodnych stylów śpiewu – od najdawniejszych po współczesne.
Zespół nieustannie poszerza swój repertuar i podejmuje
współpracę z wybitnymi artystami.facebook
projekt graficzny:
Realizacja: TeamSolution.pl